Packaging มีผลต่อลูกค้าอย่างไร

แม้ว่าลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีและตอบโจทย์ความต้องการของตนเองเป็นหลัก แต่ลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสำคัญกับ Packaging ด้วย เราจึงจะได้เห็นว่าบางครั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีแต่ Packaging ค่อนข้างเชยอาจสู้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปานกลางแต่ออกแบบ Packaging มาอย่างสวยงามไม่ได้ ดังนั้น เจ้าของสินค้าจึงต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบ Packaging ไม่แพ้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลยทีเดียว Packaging เปรียบเสมือนช่องทางการสื่อสารที่ผลิตภัณฑ์พยายามจะบอกผู้บริโภค Read More “Packaging มีผลต่อลูกค้าอย่างไร”