Packaging มีผลต่อลูกค้าอย่างไร

แม้ว่าลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีและตอบโจทย์ความต้องการของตนเองเป็นหลัก แต่ลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสำคัญกับ Packaging ด้วย เราจึงจะได้เห็นว่าบางครั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีแต่ Packaging ค่อนข้างเชยอาจสู้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปานกลางแต่ออกแบบ Packaging มาอย่างสวยงามไม่ได้ ดังนั้น เจ้าของสินค้าจึงต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบ Packaging ไม่แพ้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลยทีเดียว

Packaging เปรียบเสมือนช่องทางการสื่อสารที่ผลิตภัณฑ์พยายามจะบอกผู้บริโภค อีกทั้งยังให้ความรู้สึกที่น่าเชื่อถือ ความสะดวกในการใช้งานและสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับตัวผลิตภัณฑ์ มีการศึกษาพบว่า Packaging มีผลอย่างมากต่อความรู้สึกพึงพอใจของผู้บริโภคนอกเหนือไปจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าชอบ Packaging ที่สะดวกสบายและมีความสวยงาม ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้านดังต่อไปนี้

  1. ผู้บริโภคมองว่า Packaging มีความสำคัญพอๆกับแบรนด์ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังส่วนใหญ่มักจะมี Packaging ที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ผู้บริโภคจะมีความภาคภูมิใจที่ได้ถือผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักและมี Packaging ดูดี ดังนั้น หากเจ้าของสินค้าต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ควรเลือกแบบของ Packaging อย่างพิถีพิถัน
  2. ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยมีความพึงพอใจกับสินค้าที่มี Packaging สวยงามและแข็งแรง หลายคนกลับมาซื้อสินค้าซ้ำเพราะพอใจกับบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง สามารถพกพาและใช้งานได้สะดวก ช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เอาไว้ได้นานอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นนอกเหนือไปจากความสวยงามของ Packaging แล้ว เจ้าของผลิตภัณฑ์ยังต้องให้ความใส่ใจกับการออกแบบและเลือกวัสดุที่เหมาะสมด้วย
  3. Packaging มีผลอย่างมากต่อความภักดีต่อแบรนด์ ผู้บริโภคจำนวนหนึ่งอาจเปลี่ยนใจไปซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นเมื่อแบรนด์เดิมที่ใช้อยู่มีการเปลี่ยน Packaging
  4. Packaging สำหรับสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะช่วยรักษาสินค้าภายในให้คงอยู่ในสภาพดีก่อนผู้บริโภคจะเปิดออกเพื่อรับประทาน พกพาใส่กระเป๋าหรือนำไปรับประทานได้สะดวกแม้ไม่ได้อยู่บนโต๊ะอาหารที่บ้าน อีกทั้งยังต้องเป็น Packaging ที่ดูสะอาด ปลอดภัย มีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วน
  5. Packaging มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เมื่อมีสินค้าที่ราคาและคุณภาพพอๆกันวางอยู่ด้วยกัน ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าที่มี Packaging สวยงามกว่า และผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเพิ่มให้กับสินค้าที่มี Packaging ดูดีแม้จะมีสินค้าอื่นที่สามารถใช้แทนกันได้และมีราคาถูกกว่าก็ตาม

จะเห็นว่า Packaging ส่งผลต่อความรู้สึกและการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างมาก ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องทำงานร่วมกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบ Packaging ที่เหมาะสมกับสินค้าและมีความสวยงามเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้การทำตลาดง่ายขึ้นและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายอย่างที่ต้องการ

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *